ด่านศุลกากรชุมพร
Chumphon Customs House
 

ภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ

เขตความรับผิดชอบ

ด่านศุลกากรชุมพรมีหน้าที่รับผิดชอบเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งประกอบด้วยภูเขาและที่ราบสลับกันไปตัวเมืองมีลักษณะเป็นแนวยาวถูกขนาบด้วยทะเลและภูเขาโดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก     ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดระนองและเมียนมาร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.สุราษฎร์ธานี

ประกอบไปด้วย 8 อำเภอ ได้แก่

 1. อำเภอชุมพร
 2. อำเภอหลังสวน
 3. อำเภอทุ่งตะโก
 4. อำเภอสวี
 5. อำเภอท่าแซะ
 6. อำเภอละแม
 7. อำเภอปะทิว
 8. อำเภอพะโต๊ะ

จังหวัดชุมพรมีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์เป็นแนวยาวประมาณ 58 กิโลเมตร ในเขตอำเภอท่าแซะ และมีช่องทางธรรมชาติที่สำคัญ 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) ช่องขมิ้ว อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม ตำบลสองพี่น้อง (2) ช่องหินดาด (เนิน 191) อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านสันตินิมิต ตำบลรับร่อ (3) ช่องหินหมู อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 20 บ้านพันวาล ตำบลรับร่อ

ชุมพรเป็นเมืองการค้าชายแดนที่สำคัญมาแต่อดีต โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศผ่อนผันให้เปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการค้าไม้ชายแดน จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านทุ่งลาด ตำบล สลุย และจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านสันตินิมิต ตำบลรับร่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าในสมัยนั้นนำสินค้า อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้ เข้า-ออก ตลอดจนนำสินค้าไม้เข้ามาจำหน่ายในประเทศ แต่ภายหลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณเนิน 491 ในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ? 2535 การค้าชายแดนในบริเวณดังกล่าวถูกปิดตัวลงเป็นเวลากว่า 27 ปีแล้ว

ด่านศุลกากรชุมพรมีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ดังต่อไปนี้
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับพัสดุไปรษณีย์ และงานพิธีการชายฝั่ง
 2. สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจหลัก
 1. งานพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับเรือชายฝั่ง
 2. งานพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

 3. งานป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร (จุดตรวจชั่วคราวปฐมพร)
 4. งานคดีและของกลาง

  ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจพิสูจน์บุหรี่ของกลางจำนวน 50 ลัง รวม 25,000 ซอง หรือ 500,000 มวน

  ทำลายของกลางซึ่งแฟ้มคดีถึงที่สิ้นสุด

  ทำลายของกลางซึ่งแฟ้มคดีถึงที่สิ้นสุด

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 มกราคม 2563 14:50:05
จำนวนผู้เข้าชม : 3,984
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรชุมพร
เลขที่ 2/29 หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7757-1734
อีเมล์ : 72150000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรชุมพร - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรชุมพร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ