ด่านศุลกากรชุมพร
Chumphon Customs House
 

ประวัติด่านศุลกากรชุมพร

ด่านศุลกากรชุมพรเป็นหน่วยราชการสังกัดกรมศุลกากร มีหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้า-ขาออก และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะต้องมีการป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีภาษี นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักใน การส่งเสริมการส่งออก โดยมาตรการทางภาษีอากร และการให้บริการแก่ผู้นำเข้าและส่ง เพื่อสนอง นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาด ต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ในอดีตเป็นด่านเก็บภาษีทางทะเลด้านอ่าวไทย สังกัดกรมสรรพากรนอกกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2458 ได้มีการยกกรมสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทย และกรมสรรพากรใน กระทรวงนครบาล มาขึ้นกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และรวมกันเป็นกรมสรรพากร ดังนั้น ด่านเก็บภาษีชุมพรจึงขึ้นกับกรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ นับแต่นั้นมา

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2462 ได้มีการโอนด่านเก็บภาษี ในมณฑลปักษ์ใต้ทั้งหมด จากกรมสรรพากรมาขึ้นกับกรมศุลกากร ส่งผลให้ด่านเก็บภาษีชุมพรเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากรและตั้งขึ้นเป็น ด่านศุลกากรชุมพร

ในอดีตที่ทำการด่านศุลกากรชุมพรเป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่ ณ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 ได้ย้ายไปสร้างที่ทำการใหม่ในที่ราชพัสดุ เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวตั้งอยู่ริมทะเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับเขามัทรี จนกระทั่งปี พ.ศ.2493 ด่านศุลกากรชุมพรได้ขอใช้ที่ดินของกระทรวงมหาดไทย ในบริเวณใกล้เคียงกันเพื่อสร้างอาคารที่ทำการด่าน ฯ แห่งใหม่ และมีการใช้งานเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 ได้ย้ายที่ทำการด่าน ฯ ไปอยู่ ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

เมื่อการค้าระหว่างประเทศขยายตัว และประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 รวมถึงเพื่อสามารถรองรับนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นด่านศุลกากรชุมพร ได้ย้ายที่ทำการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยที่ทำการแห่งใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ. สวี บนเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 มกราคม 2563 13:43:33
จำนวนผู้เข้าชม : 7,658
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรชุมพร
เลขที่ 2/29 หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7757-1734
อีเมล์ : 72150000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรชุมพร - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรชุมพร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ